Opłaty portowe

  1. Pilotaż
   http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe
  2. Holowanie
   http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe
  3. Cumowanie
   http://www.portgdansk.pl/zegluga/uslugi-portowe
  4. Usługi asysty przeciwpożarowej
   Asysta statku przeciwpożarowego wraz z zaporą przeciwrozlewową – 134 $/h
   Rozłożenie zapory przeciwrozlewowej – 44 $/h
  5. Opłaty tonażowe
   Ustala się wysokość opłaty tonażowej dla statków żeglugi morskiej za wejście statku do portu i wyjście statku z portu, przejście statku tranzytem przez obszar portu oraz zapewnienie odbioru odpadów ze statku w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia za 1 GT:

   • Zbiornikowce do 38 000 GT 0,57 €
   • Zbiornikowce powyżej 38 000 GT 0,64 €
  6. Opłaty przystaniowe
   1. W oparciu o art. 8 ust.2 p-kt 2 i ust.4, 4a i 4b Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tekst jednolity – Dz. U. Nr 110 poz. 967 z dnia 18-07-2002 wraz z późn. zmianami) ustala się stawki opłaty przystaniowej za korzystanie przez statki (zbiornikowce) z nabrzeży i przystani będących we władaniu Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” Sp. z o.o.
    • Za korzystanie przez zbiornikowiec z nabrzeża Bazy Paliw – 0,08 € za 1GT
   2. Stawki opłat określone w punkcie 1. stosuje się za czas zajmowania przez statek nabrzeża podczas ładowania oraz za pierwsze 4 godziny po tym czasie.
   3. Opłaty pobiera Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
  7. Opłaty ISPS
   W związku z objęciem ochroną w ramach ISPS obiektu portowego „K”, wykonywaną przez Naftoport, ustanawia się opłatę z tytułu korzystania z systemu ISPS przez statki w kwocie 0,04 € za 1 GT, należną od każdego statku z chwilą wejścia do Basenu nr 1 i 2 oraz od innych obiektów pływających z chwilą wejścia do Basenu Zimowego, nie wyższa niż 3.000 € za statek lub obiekt pływający.
  8. Opłaty postojowe
   1. Za postój statku przy nabrzeżu eksploatacyjnym uważa się czas niezwiązany ze zwyczajową obsługą zbiornikowca i przeładunku, tj.:
    1. Czas prac wykonywanych dla statku na zlecenie statku/armatora/czarterującego/inny podmiot, w tym: bunkrowanie, zdawanie wód zaolejonych, inspekcje techniczne, naprawy, dostawy zaopatrzenia, itp.
    2. Dodatkowy pobyt po przeładunku, na który Naftoport wyraził zgodę.
     (nie stosuje się p. III.2)
   2. Za postój statku przy nabrzeżu eksploatacyjnym pobiera się opłaty:
    1. Opłata postojowa
     1. za każdą tonę GT i rozpoczętą godzinę opłata wynosi 0,01 €.
    2. Dodatkowa opłata ISPS:
     1. dla statków poniżej 100 000 DWT opłata wynosi 80 € za każdą rozpoczętą godzinę.
     2. dla statków powyżej 100 000 DWT opłata wynosi 100 € za każdą rozpoczętą godzinę.
    3. Opłata probiercza:
     1. za umożliwienie pobrania próbek ładunkowych na terenie Terminalu przed operacją przeładunku.
     2. opłata w wysokości 50% opłaty postojowej i opłaty ISPS za każdą rozpoczętą godzinę.
   3. Nie pobiera się opłat:
    1. Jeżeli w czasie od zacumowania do rozpoczęcia przeładunku, jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Naftoportu, prowadzono prace niezwiązane ze zwyczajową obsługą statku i towaru i nie wpłynęły one na opóźnienie rozpoczęcia przeładunku.
    2. Za 6 godzin od momentu zakończenia przeładunku do wyjścia.
     (obejmuje zwyczajową obsługę, jak i prace wymienione w p. I.1)

 

Strona używa plików cookies do prawidłowego działania oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki aby zarządzać plikami cookies. Akceptuj Czytaj więcej

Polityka prywatności
Naftoport Sp. z o.o.