1
2
3
4
 
 
Start B A Z A Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Obiektu Portowego NAFTOPORT.

Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (Kodeks ISPS) oraz Ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, teren Obiektu Portowego NAFTOPORT podlega ochronie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Zarządzeniem z dn. 01.09.2014, Zarząd NAFTOPORT Sp. z o.o. w Gdańsku, zatwierdził:
"Instrukcję ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenie Obiektu Portowego NAFTOPORT"
(dokument PDF - pobierz
Adobe Reader).


Załączniki:

Wniosek o wydanie stałej/okresowej/duplikatu przepustki SKD (załącznik 4): 
do pobrania w formacie: dokumentu MS Worddokumentu PDF

Wniosek zbiorczy o przedłużenie terminu ważności przepustek stałych/okresowych SKD (załącznik 5)
do pobrania w formacie: dokumentu MS Word | dokumentu PDF

(wnioski do wypełnienia w formacie Microsoft Word lub Adobe PDF, dla dokumentów PDF - należy użyć Adobe Reader)