Authorisation

Długoletnie doświadczenie, zdobyte podczas przeprowadzania remontów, napraw i konserwacji, jak również profesjonalne przygotowanie kadry technicznej, gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie technicznym oraz pełną gotowość do podejmowania nowych zadań remontowych niezależnie od stopnia trudności.

Nasz atut to unikalne uprawnienia i certyfikaty nadane przez Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny, Transportowy Dozór Techniczny, ADR, GUM w zakresie:

  • wytwarzania poprzez montaż, modernizację i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – Decyzja Nr TDT-W/M/N-72/12.
  • modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących – Decyzja Nr UC-27-195-P/7-13.
  • naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących – Decyzja Nr UC-27-195-N/7-13.
  • wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących – Decyzja Nr UC-27-195-W/1-12.
  • eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz trujących lub żrących Zaświadczenie DS/EUC_ZbBc_Naftoserwis/20/11/12
  • wykonywania prób szczelności metodą gazową zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących – Nr uprawnień UDT UC – ZB-111/C14
  • wykonywania prób szczelności techniką pęcherzykową z przyssawką próżniową złączy spawanych den płaskich zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących – Nr uprawnień UDT DT – ZB-101/P/13.
  • świadectwo kwalifikacyjne Nr 46/1656/II/2015 uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3 zgodnie z normą PN-M-69008 metodami: 111, 135, 141, 311 (cięcie).

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni przez producentów wszystkich użytkowanych urządzeń. Posiadamy uprawnienia do serwisowania urządzeń firmy Smith Meter, EJK, OPW, Liquip, Auma, VAE Controls, Sundoor.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Naftoport Sp. z o.o.