1
2
3
4
 
 

Monitoring

UWAGA, TEREN BAZY PALIW NAFTOPORT JEST MONITOROWANY.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kpt. Ż.W. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk.
 2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:
   ochrona.danych at naftoport.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie OP Naftoport na podstawie art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • ISES Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legnickiej 7 w Gdańsku – w zakresie serwisu systemów ochrony;
  • Proess S.C. Arkadiusz Ziemiński, Paweł Zawadka z siedzibą przy ul. Modlińskiej 129 w Warszawie– w zakresie serwisu systemów ochrony;
  • Naftor Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, gmina Klembów – w zakresie wystawiania elektronicznych indywidualnych kart SKD;
  • ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock - w zakresie przeglądania monitoringu wizyjnego na terenie OP Naftoport;
  • Port Północny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowniczych Portu Północnego 23 w Gdańsku - w zakresie obsługi przeładunku i eksploatacji urządzeń na stanowiskach przeładunkowych spółki NAFTOPORT.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie OP Naftoport.