1
2
3
4
 
 
Start F I R M A O firmie

O firmie

NAFTOPORT Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Porcie Gdańskim. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo-morskiego przeładunku produktów naftowych.

Infrastruktura terminalu przeładunkowego Naftoportu obejmuje pięć stanowisk przeładunkowych o potencjale przekraczającym 44 mln. ton paliw płynnych rocznie.

Spółka posiada zintegrowany system zarządzania certyfikowany na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 i PN-EN ISO 14001. 

AKTUALNOŚCI:

Przeładunki w terminalu Naftoportu w trzecim kwartale 2018

PRZEŁADUNKI W Q3 2018 [tys. t]
ILOŚĆ STATKÓW
ROPA NAFTOWA
PRODUKTY
RAZEM
68 2 597 570 3 167