1
2
3
4
 
 
Start B A Z A Charakterystyka techniczna

Charakterystyka techniczna

Ramiona przeładunkowe:

Na stanowisku „O” zainstalowane jest ramię przeładunkowe o średnicy 8” przystosowane do przeładunku oleju opałowego i napędowego z wydajnością do 1000m3/h. Dodatkowo zainstalowane zostało uniwersalne ramię o średnicy 10”, które przeznaczone jest do przeładunku paliw lekkich: benzyny, paliwa JET oraz destylatów próżniowych.

Stanowisko „P” wyposażone jest w siedem ramion przeładunkowych: 4x16” dedykowane do przeładunku ropy oraz ich oparów węglowodorowych z wydajnością do 10.000m3/h, 1x12” przeznaczone do przeładunku oleju opałowego z wydajnością 2.500m3/h , 2x12” dla benzyn, oleju napędowego i paliwa JET o wydajnościach po 2.500m3/h.

Na stanowisku "R" zainstalowano pięć ramion przeładunkowych: 3x16" do przeładunku ropy naftowej z wydajnością do 10.000 m3/h, 1x16” do przeładunku oleju napędowego i paliwa JET z wydajnością do 3.600m3/h  oraz 1x12” ramię dedykowane do przeładunku oleju opałowego z wydajnością do 2.000m3/h oraz do odbioru oparów węglowodorowych.

Na stanowisku "T" zainstalowano - 4 ramiona 16" z przeznaczeniem do przeładunku ropy naftowej z wydajnością do 10.000 m3/h oraz 1 ramię 12’’ przeznaczone do przeładunku benzyny z wydajnością 2.500 m3/h oraz odbioru oparów węglowodorowych.

Na stanowisku "T1" zainstalowano - 1 ramię 12’’ z przeznaczeniem do przeładunku produktów naftowych z wydajnością do 2.500 m3/h.

Ramiona przeładunkowe na wszystkich stanowiskach wyposażone są w systemy awaryjnego samoczynnego rozłączania ERS (Emergency Release System) aktywujące się po przekroczeniu strefy alarmowej, zabezpieczające akwen wodny przed ewentualnym rozlewem, a same ramiona przed ich uszkodzeniem. Położenie i stan ramion oraz zaworów są monitorowane poprzez pulpity w sterowniach ramion oraz poprzez systemy wizualizacyjne na ekranach komputerowych w dyspozytorni.

System obrony przeciwpożarowej:


Obrona przeciwpożarowa stanowisk przeładunkowych odbywa się z lądu i wody. Są one wyposażone w stałe instalacje gaśnicze wodno – pianowe zapewniające normatywną intensywność podawania środków gaśniczych dla największego zbiornikowca i pomostów przeładunkowych. Są one wspomagane gaśniczymi samochodami i statkami pożarniczymi. Cały system obrony przeciwpożarowej jest sterowany komputerowo i posiada zintegrowany system zarządzania wykorzystujący telewizję przemysłową, kilka równoległych systemów miejscowego i zdalnego sterowania urządzeń, monitoring stanu urządzeń i aparatury, instalacje wykrywcze i sygnalizacyjne, system powiadamiania i rozgłaszania. Na terenie portu naftowego przeprowadzane są systematycznie ćwiczenia zapewniające kontrolę stanu gotowości urządzeń i ludzi.

Instalacja odzysku oparów VRU:

Stanowiska przeładunkowe posiadają możliwość odbioru ze statków oparów węglowodorowych. Opary te następnie są oczyszczane ze związków siarki i węglowodorów, odzyskiwane drogą desorpcji próżniowej i rozpuszczane w ropie naftowej ładowanej na statek. Na bieżąco monitorowana i automatycznie rejestrowana jest wielkość emisji węglowodorów do atmosfery.

Instalacje zapory pneumatycznej:

Baseny ze stanowiskami przeładunkowymi NAFTOPORTU, oddzielone są od wód Zatoki Gdańskiej zaporą pneumatyczną, która w przypadku rozlewu w basenie, uniemożliwia wypływ ropy. Zaporę stanowi rurociąg sprężonego powietrza z dyszami, położony na dnie morskim w poprzek wejścia do basenów portowych. Tłoczone pod ciśnieniem powietrze tworzy na powierzchni wody turbulencje skutecznie uniemożliwiające wypływ zanieczyszczeń. W przypadku większych rozlewów oraz w czasie dużego falowania wody lub obecności kry, zapora pneumatyczna wspomagana jest kilkoma rzędami zapór pływających.

Systemy kontroli bezpiecznego dobijania i cumowania statków:

Na stanowiskach "R" i "T" zostały zabudowane instalacje do kontroli pomiaru i monitorowania danych nawigacyjnych:
- odległości statku od dalb odbojowych;
- prędkości podchodzenia do stanowiska burty statku;
- pomiar dryfu wzdłużnego statku.
Zainstalowane systemy oparte są na impulsowym pomiarze laserowym odległości statku od zespołu dalb odbojowych oraz zespołu czujników położenia ramion. Instalacje wyposażone są w systemy wizualizacyjne, prezentujące na ekranach komputerów prezentowany i rejestrujące przebieg cumowania statków, i ich ruch w trakcie przeładunku. Wygenerowane przez system informacje wykorzystują piloci i kapitanowie statków do bezpiecznego manewrowania w trakcie dobijania i odbijania od nabrzeża.

System monitorowania naprężenia lin cumowniczych:


System dokonuje ciągłego pomiaru naciągu lin cumowniczych i sygnalizuje stany przekroczenia naprężeń dopuszczalnych. Stanowi to zabezpieczenie przed zrywaniem lin statków w warunkach dużego falowania wody i prędkości wiatru.

Instalacje próbobrania:

Stanowiska "R" i "T" wyposażone są w instalacje automatycznego pobierania próbek ładunku. System zapewnia pobór do 30 próbek na minutę, dostosowując ich liczbę i objętość w zależności od rodzaju i wielkości partii ładunku oraz potrzeb firm kontrolnych.