1
2
3
4
 
 
Start P R Z E T A R G I

Przetargi

Informacje dotyczące prowadzonych aktualnie postępowań przetargowych.

 

NFP/2018/04/1

Remont zbiornika resztkowego produktów ciemnych stanowiska przeładunkowego P w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2018/05/1

Remont podpór rurociągów produktów jasnych na estakadzie rurociągowej od lądu do skrzyżowania „T” na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2018/05/2

Remont systemów antykorozyjnych konstrukcji stalowych na terenie Bazy Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2018/05/3

Wykonanie przeglądu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku

Więcej…
 

NFP/2018/05/4

Wykonanie remontu rurociągów sterowania hydraulicznego monitorów ppoż. na stanowisku przeładunkowym „P” na terenie Terminalu Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2018/05/5

Wykonanie pięcioletniej okresowej kontroli rurociągów w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…
 

NFP/2018/05/6

Dostawa dwóch stacjonarnych zestawów analizatorów tlenu w oparach VOC dla Bazy Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku.

Więcej…


Logowanie

Aby uzyskać dostęp do materiałów przetargowych proszę kliknąć przycisk "Więcej".