1
2
3
4
 
 
Start F I R M A Wydarzenia
Wydarzenia

Przeładunki w 2013 roku

W roku 2013 na terenie Bazy Paliw Naftoportu obsłużono ponad 280 zbiornikowców, w tym ponad 80 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton.

Przeładowano 10,6 mln ton paliw płynnych, z czego 76 % stanowiła ropa naftowa, reszta – to przeładunki produktów naftowych.

 

Przeładunki w roku 2012

W roku 2012 na terenie Bazy Paliw Naftoportu obsłużono ponad 220 zbiornikowców, w tym ponad 70 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. i ponad 40 –  z ładunkiem 15-80 tys. ton.

Przeładowano 10,3 mln ton paliw płynnych, z czego 74 % stanowiła ropa naftowa, reszta – to przeładunki produktów naftowych.

 

Modernizacja stanowiska "P"

W roku 2012 kontynuowano modernizację stanowiska przeładunkowego „P” w celu podniesienia jego standardu technicznego: wymianę ramion przeładunkowych i układów sterowania, modernizację systemu bezpiecznego cumowania, instalację systemów dublowania pomiarów, ochrony przeciwnapięciowej, detekcji HC, systemu ekwipotencjalizacji oraz dostosowania sieci elektroenergetycznej i AKPiA do wymagań dyrektywy ATEX.

 

Modernizacja stanowiska "O"

W roku 2012 zakończona została modernizacja i rozbudowa produktowego stanowiska przeładunkowego „O”, obejmująca montaż nowego, dodatkowego ramienia przeładunkowego  oraz modernizację układu rurociągów i instalacji przeciwpożarowej. Stanowisko jest użytkowane w pełnym zakresie eksploatacyjnym.

W roku 2012 zakończona została modernizacja i rozbudowa produktowego stanowiska przeładunkowego „O”, obejmująca montaż nowego, dodatkowego ramienia przeładunkowego  oraz modernizację układu rurociągów i instalacji przeciwpożarowej. Stanowisko jest użytkowane w pełnym zakresie eksploatacyjnym.
 

Przeładunki w roku 2011

W roku 2011 na terenie Bazy Paliw Naftoportu obsłużono ponad 300 zbiornikowców, w tym prawie 50 jednostek o tonażu przekraczającym 100 tys. ton.

Przeładowano 9,9 mln ton paliw płynnych, z czego 75 % stanowiły przeładunki ropy naftowej, pozostałe – to przeładunki produktów naftowych.

 


Strona 2 z 2