1
2
3
4
 
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Informacje dotyczące parametrów stanowisk
przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

2019-01-31
W roku 2018 Naftoport wypracował rekordowy wynik – zarówno w historii swojej działalności, jak i całej Bazy Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdańskim – realizując przeładunki 14,92 milionów ton ropy naftowej i paliw płynnych. Stanowi to 20% wzrost przeładowanego wolumenu w stosunku do czwartego pod względem wielkości przeładunków wyniku roku 2017.


Przeładunki w terminalu Naftoportu w drugim kwartale 2019

PRZEŁADUNKI W Q2 2019 [tys. t]
ILOŚĆ STATKÓW
ROPA NAFTOWA
PRODUKTY
RAZEM
92 5 392 513 5 905