1
2
3
4
 
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Informacje dotyczące parametrów stanowisk
przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

Przeładunki w terminalu Naftoportu w pierwszym kwartale 2018

PRZEŁADUNKI W Q1 2018 [tys. t]
ILOŚĆ STATKÓW
ROPA NAFTOWA
PRODUKTY
RAZEM
923 5608284 388