1
2
3
4
 
 

Charakterystyka terminalu

Charakterystyka terminalu

Informacje dotyczące parametrów stanowisk
przeładunkowych.

Więcej
Wizualizacje

Wizualizacje

Wizualizacje procesów przeładunkowych na bazie
paliw.

WięcejAKTUALNOŚCI:

Historyczny rekord przeładunków terminalu przeładunkowego Naftoportu

W roku 2015 terminal przeładunkowy Naftoport obsłużył 366 zbiornikowców, w tym 106 jednostek o tonażu przekraczającym 80 tys. ton. Przeładowano 14,281 mln ton ładunków płynnych, z czego 75% stanowiła ropa naftowa, a 25% paliwa płynne. To najlepszy wynik w historii zarówno Naftoportu jak i całej Bazy Przeładunku Paliw Płynnych.